POHREBNÍCTVO CHÁRON


UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Ak Vám práve zomrel niekto blízky, prečítajte si nasledovné riadky. Poradíme Vám krok po kroku, čo ďalej.

VÁŠ BLÍZKY ZOMREL DOMA

1

Zavolajte pohotovosť (tel. 112 alebo 155) a oznámte úmrtie Vášho blízkeho.

Na miesto úmrtia bude vyslaný lekár, ktorý vykoná obhliadku zosnulého a vystaví "List o prehliadke".

2

Kontaktujte nás na čísle 0905 011 007.

Sme k dispozícii aj v noci. Prídeme na miesto a prevezieme zosnulého do našich priestorov alebo na patologické oddelenie (v prípade, že lekár v Liste o prehliadke nariadil pitvu).

3

Na mieste sa porozprávame o ďalšom postupe, alebo si dohodneme stretnutie v našich priestoroch.

ÚMRTIE NASTALO V NEMOCNICI
ALEBO V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

1

Kontaktujte nás na čísle 0905 011 007

Prevezieme zosnulého do nášho zariadenia. Obhliadku lekárom má na zodpovednosť dané zariadenie, v ktorom Váš blízky skonal, preto nie je potrebné volať pohotovosť.

2

Dohodeme si termín stretnutia pre prípravu poslednej rozlúčky.